Gamla Viborgsvägen som löper nedanför Postbacken var en del av Kungsvägen eller Stora strandvägen som vägen då kallades.

På 1600-talet fick Svea rike ett ordnat postväsende, och i Illby grundas ett gästgiveri. År 1638 bildas en postlinje mellan Åbo och Viborg. Uppenbarligen fick Illby ett posthemman, troligen Nikus (fast ”Postförare Beställnings-Bref” för Nikus-bonden finns bevarat först från 1804). När postväskan kom, skulle postbonden omedelbart föra den vidare till följande postbonde eller postkontor. Detta är orsaken till Postbackens namn.

Kungsvägen

Kungsvägen (fi. Kuninkaantie) kallas en vägsträcka som sträcker sig genom södra Finland, från Åbo till Viborg. I utökad version omfattar den en vägsträcka av norra Europas äldsta vägar, postrutten från Bergen över OsloKarlstadÖrebroStockholm till Åland och vidare genom södra Finland via ÅboHelsingfors och Viborg fram till S:t Petersburg. I den moderna turistmarknadsföringen börjar vägen i Åbo.

Historia

Vägen har sedan 1300-talet använts av kungar och deras kurirer, biskopar, borgare, konstnärer och arméer. Vägen knöt ihop den svenska stormaktens östra och västra delar med varandra. På många ställen finns den ursprungliga väglinjen kvar, på andra ställen har den försvunnit.

Längs med vägen uppstod herrgårdar, bondgårdar, krogar och gästgiverier som inhyste de som reste längs med Kungsvägen. Mäktiga adelssläkter hade både svenska kungar och ryska tsarer som sina gäster i sina herrgårdar.

Turism

Längs med Kungsvägen har det uppstått en blandning av olika kulturer, som man lätt kan bekanta sig med: medeltida kyrkor, vackra herrgårdar, måleriska bruksorter, idylliska hamnstäder och tjusiga byar finns kvar som minnen från Kungsvägens rika historia.

Vägen är markerad med bruna vägskyltar med en bild av en gul krona och oftast texten "Kungsvägen/Kuninkaantie".

Källa: Wikipedia