Läs mer om Postbacken!

Postbacken har en gedigen historia eftersom backen ligger invid Kungsvägen där aktiviteten varit livlig sedan medeltiden. Under "Byggnaderna" får du information om Postbackens backstugor och övriga små hus. Läs sedan om vad Postbacksborna sett hända på backen under seklernas lopp under rubriken "Historia". Under "Postbackens bevarande" berättas hur det gick till när Postbacken blev ett musealt område 1968 och vad som har skett sedan dess.