....

Kannatusyhdistys

Postimäen omistaa ja hoitaa Postimäen Kannatusyhdistys.

Vuonna 2018 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja: Ralf Gustafsson
Sihteeri: Peter Boije

Jäsenet: Marina Grönrros, Marlene Antell, Peter Boije, Annette Forsblom, Katarina Stolt, Marika Granroth, Catharina Rosenschöld ja Annica Kellgren

Rahastonhoitajana toimii Marlene Antell.

Hallitukseen saa yhteyttä osoitteella info(at)postbacken.fi

..

Garantiföreningen

Postbackens Garantiförening r.f. äger och förvaltar Postbacken.

År 2016 är styrelsens sammansättning följande:

Ordförande: Ralf Gustafsson

Sekreterare: Peter Boije

Ledamöter: Marina Grönroos, Marlene Antell, Annette Forsblom, Katarina Stolt, Marika Granroth, Catharina Rosenschöld och Annica Kellgren

Som kassör fungerar Marlene Antell.

Styrelsen kan kontaktas via info(at)postbacken.fi

....

FI
SWE