....Sponsorimme vuonna 2018..Våra sponsorer 2018....

....Ryhdy Postimäen sponsoriksi!

Postimäellä käy joka vuonna yli 5000 kävijää sekä lähialueelta, että muualta päin Suomea.  Lapsiperheet, kulttuuriista ja erilaisista käsitöistä kiinnostuneet ovat osa kävijöistämme.
Meillä on pitkät perinteet lähialueen aktiivisena kulttuurituottajana ja panostamme myöskin toiminnan kehittämiseen, jotta Postimäki olisi kulttuurista kiinnostuneille matkailijoille mielenkiintoinen kotimainen vierailukohde.
 

Postimäki on saanut tukea mm. seuraavilta tahoilta:

 • Svenska Kulturfonden

 • Konstsamfundet

 • Stifelsen Gesellius fond

 • Thurings stiftelse

 • Aktiastiftelsen i Borgå

 • Porvoon kaupunki

 • Niklas Kiljanders stiftelse

Kiitämme tukijoitamme!

Sponsoriyhteistyö

Yhteystyöstä kiinnostuneille sponsoreille tarjoamme 500 eurolla näkyvyyttä kesätapahtumiemme julisteissa, ilmoituksen Porvoon alueella 6000 kotiin jaettavassa esitteessä ja yrityksen nimilaatan. Isommalla summalla tukeneiden yritysten nimilaatat kiinnitetään areenateatterin sisäänkäynnin seinään.

Kaikkien sponsoreiden yrityslogot julkaistaan Postimäen kotisivujen sponsorit-välilehdellä
www.postbacken.fi

Toivomme, että juuri Te olette kiinnostuneita tukemaan meitä ja samalla sitä kulttuuriperinnettä mitä Postimäki edustaa Itä-Uudenmaan identiteetille. Ystävällisin terveisin, Marit Björkbacka, Postimäen toiminnanjohtaja, puh 040 5947080, sähköposti marit.bjorkbacka@postbacken.fi.

Postimäen sponsoripaketit:

Ilmoitus + näkyvyyttä Postimäen kotisivuilla

Sisältää ilmoituksen Porvoon alueella 6000 kotiin jaettavassa Postimäen esitteessä ja näkyvyyttä Postimäen kotisivujen sponsorit-välilehdellä. Hinta 100 euroa.

Nimilaatta areenateatterin seinään ja ilmoitus

Sisältää sponsorin nimellä kaiverretun messinkilaatan mikä kiinnitetään areenateatterin sisäänkäynnin vieressä olevaan seinään ja ilmoituksen Postimäen esitteessä sekä näkyvyyttä Postimäen kotisivujen sponsorit-välilehdellä. Hinta 250 euroa.

Julisteet, nimilaatta ja ilmoitus

Sisältää yrityksen logon Postimäen julisteissa, nimilaatan ja ilmoituksen esitteessä sekä näkyvyyttä Postimäen kotisivuilla. Hinta 500 euroa.

..

En stor del av Postbackens intäkter kommer från olika fonder och stiftelser. Under året har vi fått understöd av följande instanser:

 • Svenska Kulturfonden

 • Konstsamfundet

 • Stifelsen Gesellius fond

 • Thurings stiftelse

 • Aktiastiftelsen i Borgå

 • Borgå stad

 • Niklas Kiljanders stiftelse

Postbacken tackar för understödet!

Kom med som sponsor till Postbacken!

Postbacken besöks årligen av över 5000 besökare från både regionen och övriga Finland. Bland våra besökare finns barnfamiljer, kulturintresserade samt personer som är intresserade av hantverk på olika sätt. Vi har starka anor som en aktiv kulturproducent i regionen och satsar även på att utveckla verksamheten som ett intressant inhemskt besöksmål för kulturintresserade resenärer.

Vi söker nu sponsorer till verksamheten bland lokala företag i Borgåregionen och har utvecklat tre paket för våra sponsorer att välja emellan.

För företag som exempelvis är intresserade av att sponsorera verksamheten med en summa på 500 euro erbjuder vi synlighet på affischerna för våra egna evenemang under sommaren, en annons i vår broschyr som delas ut till 6000 hem i Borgåregionen samt en plakett vid ingången till arenateatern där vi samlar namnen på de företag som stött oss med en större summa.

Alla våra sponsorer får synlighet med företagets logotyp under en flik för sponsorer på Postbackens hemsida www.postbacken.fi

Vi hoppas att just Ni är intresserade att stödja oss, och samtidigt det kulturella arv som backen innebär för den östnyländska identiteten.  För mer information kontakta oss på adressen info@postbacken.fi.

Postbackens sponsorpaket:

Annons + synlighet på Postbackens hemsida

Inkluderar annons i Postbackens broschyr som delas ut i 6000 hem i Borgåregionen och synlighet på Postbackens hemsida under egen flik för sponsorerna. Pris 100 euro.

Plakett på arenateaterns vägg samt annons

Inkluderar en mässingsplakett med sponsorns namn på arenateaterns vägg alldeles intill ingången och annons i Postbackens broschyr samt synlighet på hemsidan under egen flik för sponsorerna. Pris 250 euro.

Planscher, plakett och annons

Inkluderar företagets logo på Postbackens planscher, plakett och annons i broschyren samt synlighet på Postbackens hemsida. Pris 500 euro.

....

jos laitetaan vaan logot, niin poistan tämän listan alta. (Mats)

annons Postimaeen kukka candara.jpg
herek.jpg
heriksson.jpg
malar mikko.jpg
illby plast webben.jpg
kungsbacka.jpg
Simolin Rautanet logot.jpg
Vekkoski andersboele kvarn.jpg
zum beispiel.jpg
Hasses Smedja plat&metall logo.jpg
FI
SWE