....

Residenssi 2018

Postimäen kannatusyhdistyksen johtokunta valitsi vuosikokouksen aikana 28.2. Tamperelaisen tekstiilitaiteilijan Sirpa Tuomaalan kesän residentiksi Postimäelle Lindnäsin tilalle kuuden hakijan joukosta.

"Minun tieni taiteilijuuteen on vienyt hoitoalan kautta.  Valmistuin toisena ammattina taiteen Maisteriksi 2008. Olen intoutunut villasta materiaalina. Haluan tarjota ekologisempia ratkaisuja tekstiiliteollisuudelle. Postbackenin kesän tavoite on suunnitella villaneulemallisto.

Pääsin Finnvillage neulekilpailussa finaaliin ideallani ja tarkoituksenani on työstää kokonainen tuoteperhe valmiiksi. Haaveenani olisi saada suomalainen villantuottaja mukaan ja edistää suomalaista villateollisuutta."

Sirpa Tuomaala

 

Tänä vuonna oli paljon erittäin ansiokkaita taiteilijoita hakijoiden joukossa ja haluamme kiittää kaikkia hakijoita.

Galleria postimäki

..

Residens 2018

Postbackens garantiförenings styrelse valde under sitt årsmöte den 28.2 tekstilkonstnären Sirpa Tuomaala från Tammersfors till sommarens gästkonstnär i konstnärsresidenset Lindnäs. Det fanns inalles sex stycken sökande, alla mycket framstående inom sitt område. Vi vill sända ett stort tack till dem!

"Min väg till konstnärskapet har gått via vårdbranschen och jag erhöll min magisterexamen i bildkonst år 2008. Jag inspireras av ull och vill erbjuda mer ekologiska lösningar för textilbranschen.

Under sommaren på Postbacken skall jag planera en hel klädserie i ull. Jag var en av finalisterna i Finnvillages sticktävling och har nu som målsättning att planera hela produktfamiljen.

Min dröm är att göra detta tillsammans med en inhemsk ylleproducent och på så sätt kunna arbeta för den finländska ylleproduktionen."

Sirpa Tuomaala

Galleria postbacken

....

sirpa tuomala mars (1).jpg
Sirpa Tuomalaa1 - Copy.jpg

....

Seuraava residenssi

Postimäen Kannatusyhdistys etsii vuosittain taiteilijaa tai käsityöläistä, jota kiinnostaa historialliset ympäristöt ja haluaa asua Lindnäs-tilalla Postimäellä ja harjoittaa taidettaan tai käsityötään, sekä järjestää näyttelyn Postimäellä. Taide- tai käsityölaji ei ole ratkaiseva.

Tarjoamme

Postimäen Kannatusyhdistys tarjoaa kesäoleskelua maalla, idyllisessä Ilolan kylässä 9 km Porvoosta. Lindnäs-tila on sijoitettu Postimäen laidalla ja on osittain rajattu aidalla. Tila muodostuu asuintalosta (2 h + keittiö + eteinen) jonka pinta-ala on n. 46 m2, ja yhtä suuresta ulkorakennuksesta, jossa on sauna, puuliiteri ja huussi. Sähköä on asuintalossa. Pihalla on omenapuutarha ja tilaa omille viljelmille. Residenssi annetaan käyttöön yhdelle residentille kerrallaan, ja perhejäsenten tuominen residenssiin on sallittua.

Inspiroivan ympäristön lisäksi pystymme myös tarjoamaan näkevyyttä residentin näyttelylle, koska Postimäellä on melko paljon tapahtuma- ja museovierailijaa, vuonna 2014 yli 3000 henkeä.

Sijainnin takia suosittelemme, että residentillä on auto käytettävissään, tai on innostunut polkupyöräilijä, koska lähin ruokakauppa sijaitsee Porvoossa. Taskurahaa ei makseta residentille.

Hakemus

Hakemus lähetetään Postimäen Kannatusyhdistyksen hallitukselle, joka valitsee vuoden residentti tai residentit. Hakemusen voi lähettää digitaalisesti osoitteeseen info(at)postbacken.fi alkuvuonna. Hakemuksen tarkasta ajankohdasta ilmoitetaan tammikuussa.

Hakemukseen liitetään:

Henkilötiedot, ts. nimi, syntymäpäivä, yhteystiedot, koulutus.

Lyhyt kirje, jossa vapaatekstissä kuvailet motivaatiosi tulla Postimäen residentiksi

Suunnitelma siitä, mitä tekisit residenssiaikana ja mitä näyttely ja kurssiohjelma sisältäisi

Portfolio. Meillä ei ole virallisia vaatimuksia portfolion sisällölle, mulla haluamme mielellään kuvia ja kuvauksia aiemmasta tuotannosta

Jos haluat kysyä jotain tai saada lisätietoja, ota yhteyttä toiminnanjohtajallemme, osoitteella marit.bjorkbacka(at)postbacken.fi tai puhelinnumerolla 040 675 7275.

..

Vem är nästa gästkonstnär på Postbacken

Postbacken har inrättat från och med 2014 ett sommarresidens för en konstnär eller hantverkare på den gemytliga gården Lindnäs som ingår i bebyggelsen på museiområdet. 

Gästkonstnären ska vara villig att hjälpa till med arrangemangen kring utställningen och gärna hålla en kurs i den hantverks-/konstform hen representerar.

Gästkonstnären utses av styrelsen i Postbackens Garantiförening på basen av ansökan med portfolio. Ansökan sker i början av året. Mer om ansökningsdatum i januari månad.

Vi söker

Postbackens Garantiförening söker årligen en gästkonstnär eller -hantverkare med intresse för historiska miljöer, som vill bo på gården Lindnäs på Postbacken och utöva sin konst eller hantverk, och hålla en utställning i en av de mer centrala stugorna. Konstformen eller typen av hantverk är inte avgörande.

Vi ser gärna ansökningar för hela perioden juni-augusti men även kortare perioder kan övervägas.

Gästkonstnären ska vara villig att hjälpa till med arrangemangen kring utställningen och gärna hålla en kurs i den hantverks-/konstform hen representerar.

Gästkonstnären får gärna ha kunskaper i finska och svenska, men det är inget krav. Hen ska vara positivt inställd till att i mån av möjlighet berätta om Postbacken för besökare som sökt sig till Postbacken utanför öppettiderna.

Personen vi söker ska sköta Lindnäs gård, och får gärna också utföra mindre gårdskarlssysslor på museiområdet om intresse finns.

Gästkonstnären utses av styrelsen i Postbackens Garantiförening på basen av  med portfolio. 

Ansökan sker i början av året. Mer om ansökningsdatum i januari månad.

Vi söker

Vi erbjuder

Postbackens Garantiförening erbjuder sommarvistelsepå landet i idylliska Illby 9 km från Borgå. Gården Lindnäs är belägen i utkanten av Postbacken, delvis avskilt med ett trästaket. Gården inkluderar ett bostadshus (2 r + kök + tambur) på ca 46 m2 och en ungefär lika stor uthusbyggnad med bastu, vedlider och utedass. Elektricitet finns i bostadshuset. På gården finns äppelträd och mark för egna odlingar. Residenset upplåts åt en gästkonstnär åt gången, och det är tillåtet att ha med familjemedlemmar på residenset.

Förutom en inspirerande miljö kan vi också erbjuda synlighet för gästkonstnärens utställning, eftersom Postbacken har en hel del evenemangs- och museibesökare, år 2017 över 5000 personer.

På grund av läget rekommenderas att man har tillgång till bil, eller tycker om att cykla längre sträckor eftersom närmaste matbutik finns i Borgå. Ingen fickpeng utgår.

Ansökan

Ansökan riktas till styrelsen för Postbacken Garantiförening r.f. som utser årets gästkonstnär. Ansökan skickas till info(snabel-a)postbacken.fi. 

I ansökan ska ingå:
Personlig information, d.v.s. namn, födelsedatum, kontaktuppgifter, utbildning.
Kort brev där du i fritext beskriver din motivering för att bli resident på Postbacken.
Plan för vad du skulle göra under vistelsen på Postbacken och vad utställningen och kursen skulle innehålla.
Portfolio. Vi har inga formella krav på vad portfolion ska innehålla, men vill gärna ha bilder och beskrivningar av vad du gjort tidigare.

Om du vill fråga någonting eller vill ha mer information, kontakta verksamhetsledare Marit Björkbacka på marit.bjorkbacka(snabel-a)postbacken.fi eller 040 675 7275.

....

postimaki_lindnäs-4271.jpg
FI
SWE